Terugblik SPES themasessie 5 september 2019

Op 5 september jl. organiseerde het Samenwerkingsproject Exportpool Stadslogistiek (SPES) verschillende themasessies over zero emissie stadslogistiek. De themasessies waren afgestemd op de informatiebehoefte van de gemeenten die de afgelopen maanden waren verzameld. De bijeenkomst vond plaats bij Social Impact Factory, een passende plek in Utrecht waar sociaal duurzaam ondernemen centraal staat.

Meer dan 30 gemeenten en 25 overige geïnteresseerden (provincie, ministerie, bedrijfsleven, brancheorganisaties) meldden zich aan om bijgepraat te worden én gebruik te maken van de netwerkmogelijkheden. De plenaire sessie werd gekenmerkt door een levendige discussie waarmee de toon werd gezet voor de gehele dag. Doel van de dag was om enerzijds de aanwezigen bij te praten over wat er allemaal speelt op dit moment, en anderzijds om verschillende thema’s, waar gemeenten ook al actief op zijn, te verdiepen en te leren van leren van elkaars kennis en vorderingen.

Gezamenlijke aftrap
De bijeenkomst startte met bijdragen van Gert Jan Prummel (RWS) over het Klimaatakkoord en welke acties door het Ministerie van IenW voor stadslogistiek zijn opgestart, Remco Hoogma (relatiemanager SPES) sprak over de oogst van de afgelopen projectvoorstelrondes en Kaj Sanders (Ministerie IenW) over de verschillen en overeenkomsten tussen milieuzones en ZE-zones.

Themasessies
Zes sessies waren voorbereid en werden begeleid door experts uit het veld en/of SPES-teamleden. Tijdens de deelsessies stond het de deelnemers vrij om dieper op de inhoud in te gaan waarbij de expert in alle gevallen een open discussie wist te creëren vanuit verschillende invalshoeken.

De volgende thema’s kwamen aan bod:
Actieplan Rotterdam
Beleid tot 2025
Bestuurlijke verankering
Laadinfrastructuur
Ontheffingenbeleid
– Bedrijfsleven

Klik op de themasessies om de presentatie van de sessie te downloaden.

Het SPES-projectteam kijkt terug op een geslaagde en drukbezochte dag, waarbij opnieuw goede stappen zijn gezet om zoveel mogelijk gemeenten op weg te helpen bij het instellen van een zero emissie zone in 2025.

Log in with your credentials

Forgot your details?