Terugblik SPES webinar 26 mei: betrekken lokale ondernemers en matchmaking:

Het webinar dat SPES op dinsdag 26 mei jl. organiseerde bestond uit twee delen. Het eerste deel stond in het teken van de betrokkenheid van lokale ondernemers bij de invoering van zero emissie zones. Veronique Meines van Connekt nam de meer dan 40 deelnemers aan het webinar mee in haar verhaal over de motivatie van mkb’ers om met stadslogistiek aan de slag te gaan. Ruim de helft van alle bestelauto’s in de stad blijkt in gebruik te zijn door het mkb en dit is daarom een belangrijke doelgroep. Waar grote bedrijven vaak al flinke stappen hebben gezet is dit voor kleinere ondernemers lastiger. Ivo Santegoets van ISG Consultancy vertelde over de aanpak in de gemeente Tilburg om het mkb en zzp’ers te betrekken bij de invoering van zero emissie zones. Daar zijn de ervaringen van een pilot in 2015 meegenomen in een vervolg vanaf dit jaar, met als centrale vraag hoe de overgang naar ZE beter te maken. Ook gemeente Leiden houdt zich bezig met het creëren van draagvlak bij lokale ondernemers voor ZE stadslogistiek. Eveline Botter vertelde over de aanpak ‘Leiden gaat Goed’, gericht op een duurzaam Leiden in 2025. Parallel aan de presentaties werden vragen gesteld via de chat waar een levendige discussie ontstond. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de verdeling van beschikbare ruimte in binnensteden voor fiets, laadzones en laadpalen, circulariteit en de betrokkenheid van de ambulante handel.

In het tweede deel presenteerden acht (combinaties van) gemeenten kort hun ideeën voor vervolgprojecten in de tweede tranche van SPES met de uitnodiging aan andere gemeenten om hierbij aan te sluiten. Bij de tweede tranche projecten wordt nadrukkelijk naar thematische samenwerking gezocht om zo krachten en kennis te bundelen.

Wilt u het webinar terugkijken? Dat kan! Klik hier voor de gehele opname. Ook de presentatie is online beschikbaar. Klik hier om de presentatie te downloaden.

Log in with your credentials

Forgot your details?