Terugblik twee inspirerende regiosessies: Utrecht en Tilburg

Op dinsdag 14 mei en dinsdag 21 mei vonden de regiobijeenkomsten in Utrecht en Tilburg plaats op een bijzondere locatie. In Utrecht was gekozen voor ANNE, een tijdelijk, inspirerend clubhuis op het Jaarbeursterrein dat Alle Nederlanders Naar Energieneutraal (ANNE) wil stimuleren. In Tilburg vond de bijeenkomst plaats in het ‘gebouw van het jaar 2019’: LocHal, een huiskamer voor de stad Tilburg waar kennis wordt opgehaald en geproduceerd. Op de bijeenkomsten stonden – evenals op de eerste regiobijeenkomst in Zwolle – de ondersteuningsmogelijkheden die SPES biedt bij de voorbereiding op het nemen van een besluit voor de invoering van zero emissie zones centraal. Ook hier startte beide programma’s met een toelichting op de inbedding en achtergronden van SPES ten opzichte van het ontwerp-Klimaatakkoord en de Green Deal Zero
Emission Stadslogistiek. Daarna zijn de diverse ondersteuningsmogelijkheden van SPES gepresenteerd en is Remco Hoogma, relatiemanager SPES, geïntroduceerd.

Workshops
Vervolgens ging men in kleine groepen uiteen voor een workshop. Het doel van de workshop was om antwoorden te vinden op de vragen: “Wat zijn de vorderingen van uw gemeente met betrekking tot de invoering van zero emissie zones?” en “Hoe kan SPES hierbij helpen?”. Een veelgehoord geluid vanuit de deelnemers was hoe ondernemers te betrekken bij zero emissie zones. ‘Duurzame goederenlogistiek is vaak nog een bijverhaal voor ondernemers’, aldus een van de deelnemers. Ook werd het thema ‘laadinfrastructuur’ aangekaart. Welke technische aanpassingen zijn nodig voor de toekomst, en welke concrete maatregelen gaat het Rijk initiëren? Na de workshops is met alle gemeenten gesproken over welke concrete vervolgstappen – al dan niet met ondersteuning vanuit SPES – zij gaan zetten om een stap dichterbij de invoering van zero emissie zones te komen. Al met al twee geslaagde bijeenkomsten op inspirerende transformatielocaties!

Log in with your credentials

Forgot your details?