Praktijkvoorbeelden voor introductie zero emissie zone

 

Bekijk het document

Mobiliteitsvisie waarin Nijmegen een zero emissie zone per 2025 aankondigt.

Bekijk het document

Stappenplan van gemeente Rotterdam richting ZES in 2025, bestaande uit 6 hoofdstappen: vaststellen aanpak (1), ontwikkeling convenant (2), uitvoeren actieprogramma (3), verkeersbesluit (4), invoering (5) en monitoring (6).

Bekijk het document

Het actieplan omvat twee sporen: een denk-spoor (opstellen actieplan) en een doe-spoor (voorbereiden van pilots).

Bekijk het document

Aankondiging invoering zero emissie zone in Amsterdam per 2025 als onderdeel van een breder actieplan om op termijn aan de WHO-normen voor luchtkwaliteit te kunnen voldoen. Inclusief aanduiding van de zone.

Bekijk het document

Convenant van gemeente en stakeholders waarin de ambities voor emissievrije stadslogistiek en een leefbare binnenstad worden beschreven.

Bekijk het document

Convenant van gemeente en stakeholders waarin de ambities voor emissievrije stadslogistiek en een leefbare binnenstad worden beschreven.

Bekijk het document

Convenant van gemeente en stakeholders waarin de ambities voor emissievrije stadslogistiek en een leefbare binnenstad worden beschreven.

Bekijk het document

Betreft een verdere ontwikkeling van het protocol logistiek tot het jaar 2025, uitmondend in een zero emissie zone.

Bekijk het document

Het Protocol Logistiek zorgt voor het behalen van reductie van zwaar vrachtverkeer met bijbehorend ontheffingenbeleid.

Bekijk het document

Regeling voor de verlening van ontheffingen in voetgangersgebieden.

Bekijk het document

Hiermee kan vroegtijdig een principebesluit worden genomen. Tevens kunnen hiermee de stappen – benodigd voor  invoering van een zone – in gang worden gezet.

Bekijk het document

Een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een milieuzone of ZE-zone voor stadslogistiek vereist inzicht in de samenstelling van het wagenpark. Een methode om het huidige, rijdende wagenpark in een stad in kaart te brengen is het uitvoeren van een kentekenonderzoek. RHDHV en MotshagenAdvies hebben dit gedaan in de SPES-projecten van Alkmaar en Haarlem. Een dergelijk onderzoek kan op diverse manieren worden uitgevoerd en kent een aantal (juridische) beperkingen. In deze notitie gaan zij hier op in. Daarbij ligt de focus op kentekenonderzoek in het kader van besluitvorming rondom milieuzones en ZE-zones.

Bekijk het document

Overzicht van zero emissies stadslogistiek acties in Leeuwaarden sinds 2017

 

Heeft u een suggestie voor het plaatsen van een document?  Stuur het naar stadslogistiek@ce.nl.

 

 

Log in with your credentials

Forgot your details?