Literatuur en achtergronden

 

Algemeen

Bekijk het document

Deze handreiking geeft informatie over de voorwaarden waaraan een projectvoorstel moet voldoen.

Vanwege de situatie rondom het Coronavirus (Covid-19) hebben wij ervoor gekozen om de deadline voor het indienen van deze voorstellen voorlopig met 1 maand te verlengen. U kunt dus nog t/m 31 mei 2020 uw voorstel indienen.

Bekijk het document

Het stappenplan biedt een stapsgewijze aanpak om tot de invoering van een zero emissie zone voor stadslogistiek te komen.

Bekijk het document

De juridische handreiking biedt ondersteuning om op een zorgvuldige wijze tot een verkeersbesluit te komen.

Bekijk het document

In deze factsheet vindt u informatie over de werkwijze van SPES en treft u een overzichtelijke weergave van het SPES stappenplan.

Bekijk het document

Illustratie van de samenhang en verschillen tussen een milieu-  en een zero emissie zone voor stadslogistiek.

Bekijk het document

Deze studie laat zien hoe elektrische stadslogistiek in de praktijk uitgevoerd zal worden. De regio Groot Amsterdam is als voorbeeld genomen.

Bekijk het document

Staatssecretaris Van Veldhoven (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) informeert de Tweede Kamer over de harmonisatie van milieuzones personenauto’s, bestelwagens en vrachtwagens.

Bekijk het document

Hoofdstuk 5 gaat in op de agenda voor stadslogistiek

Bekijk het document

Onderzoek naar de kansen van een slimme afvalretourlogistiek, met een toepassing op Arnhem en Zutphen op basis van een enquête.

Bekijk het document

Overzicht van een aantal stadslogistieke initiatieven in binnen- en buitenland en aanbevelingen voor beleidsmaatregelen.

Bekijk het document

Vanaf 2025 is het in gemeenten met een ‘zero emissie zone’ voor stadslogistiek enkel toegestaan om met zero emissie bestel- en vrachtwagens de stadskern en/of delen van steden in te rijden. Om het toezicht goed te organiseren en om een effectief handhavingsbeleid te kunnen implementeren, heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aan AT Osborne gevraagd hiernaar onderzoek te doen. . Met dit rapport streven wij naar (meer) uniformiteit in het toezicht en handhavingssysteem.

Literatuur behorend bij stappenplan

Stap 1a

Bekijk het document

In deze studie worden scenario’s voor emissievrije stadslogistiek per deelsegment geschetst.

Bekijk het document

Voorbeeld van een strategisch document waarin de gemeentelijke visie verwoord is aangaande de binnenstad en de basis biedt voor beleid op zero emissie stadslogistiek.

Bekijk het document

Samenvatting van een enquête onder stakeholders in de stadslogistiek.

Bekijk het document

Brede analyse met inzicht in problematiek, maatregelen en effecten van maatregelen voor stedelijke distributie.

Bekijk het document

Studie waarin scenario’s voor emissievrije stadslogistiek per deelsegment wordt geschetst. Over de impact van e-commerce op stedelijke distributie.

Stap 1b

Bekijk het document

Breda is één van de gemeenten die de afgelopen periode een milieuzone voor het vrachtverkeer in de binnenstad heeft ingevoerd. Binnen dit proces is afgesproken te kijken naar mogelijkheden om de stedelijke distributie efficiënter te laten verlopen en de bereikbaarheid. van de binnenstad te verbeteren.

Bekijk het document

Analyse van de TCO van zero emissie bevoorrading van supermarkten.

Bekijk het document

Overzicht van ontwikkelingen op het gebied van elektrische bestelauto’s, inclusief TCO-analyse.

Stap 2

Bekijk het document

Deze notitie geeft een algemeen overzicht van stedelijke logistiek, trends en mogelijke beleidsopties.

Stap 3

Bekijk het document

Draaiboek voor de invoering van een milieuzone, inspiratie voor de invoering van een zero emissie zone.

Bekijk het document

Website van het expertise centrum voor milieuzones. Informatie over convenant, ontheffingen, locaties, etc.

Stap 4

Bekijk het document

Analyse van de mogelijkheid tot invoering van een zero emissie zone voor stadslogistiek, inclusief aandachtspunten voor succesvolle invoering.

Bekijk het document

Hiermee kan vroegtijdig een principebesluit worden genomen. Tevens kunnen hiermee de stappen – benodigd voor  invoering van een zone – in gang worden gezet.

Bekijk het document

Verkeersbesluit, waarmee de voorgenomen zone daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden.

Stap 5

Heeft u een suggestie voor het plaatsen van een document?  Stuur het naar stadslogistiek@ce.nl.

 

 

Log in with your credentials

Forgot your details?