Presentaties SPES-bijeenkomsten

 

Presentaties regiosessies

Geen presentatie beschikbaar

Sessie ging in op de do’s en don’t vanuit het perspectief van de gemeente en de ondernemer om succesvol te starten met zero emissie stadslogistiek. Verder is ingegaan op: wat de vorderingen van uw gemeente met betrekking tot de invoering van zero emissie zones zijn. En hoe SPES kan helpen op weg naar het instellen van een zero emissie zone. (Freek Boele, logistiek makelaar Overijssel)

Bekijk de presentatie

Schets van de roadmap naar de invoering van een zero emissie zone in Tilburg. Op basis van de ambities van gemeente Tilburg, lokale en regionale kaders en randvoorwaarden en afspraken in Klimaatakkoord (Erik Lubberding, BCI).

Bekijk de presentatie

Over het Utrechts mobiliteitsplan en hoe dat een helder perspectief moet bieden voor schoon en efficiënt logistiek vervoer passend bij de groei van de verstedelijking en de ontwikkeling van gezonde verstedelijking. (Aart Meijles, gemeente Utrecht)

Presentaties themasessies 5 september 2019

Algemene presentaties

Bekijk de presentatie

Vertaling doelen voor zero emissie stadslogistiek uit Klimaatakkoord in thema’s en acties voor 2019. (Gert Jan Prummel, Rijkswaterstaat)

Bekijk de presentatie

Overzicht van actieve steden in zero emissie stadslogistiek door SPES-gesubsidieerde projecten en de thema’s die daarin behandeld worden. (Remco Hoogma, relatiemanager SPES)

Bekijk de presentatie

Overeenkomsten en verschillen tussen milieu- en zero emissie zones ten aanzien van vertrekpunt, voertuigen, toegangsregime, omvang en planning. (Kaj Sanders, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Themasessies

Bekijk de presentatie

Stappen om te komen tot zero emissie stadslogistiek in Rotterdam, inclusief de route om tot vaststelling van het stappenplan te komen. (Han van der Steen & Jan Robbert Albrechts,  gemeente Rotterdam)

Bekijk de presentatie

Welke stappen kan een gemeente zetten in het toegangsbeleid richting een zero emissie zone in 2025? (Erik Regterschot & Tijmen van de Poll, RHDHV)

Bekijk de presentatie

Juridisch advies over instellen van een zero emissie zone en een voorzet voor het nemen van een principebesluit. (Eelco den Boer, CE Delft & Marijn Bodelier, Greenberg Traurig)

Bekijk de presentatie

Inzicht in uitdagingen rondom laadinfrastructuur voor logistiek in stedelijk gebied, maatregelen Klimaatakkoord, de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en afwegingen voor gemeentelijke en regionale aanpak laadinfrastructuur. (Paul Penders, ministerie van Infrastructuur & Waterstaat & Jeroen Kroon, Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur)

Bekijk de presentatie

Afspraken bestel en vracht, uitzonderingen milieuzones en uitgangspunten uitzonderingen zero emissie zones. (Kaj Sanders, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Geen presentatie beschikbaar

 

Log in with your credentials

Forgot your details?