Tweede tranche SPES-ondersteuning opent 1 mei

Gemeenten die in 2019 een SPES-project hebben afgerond en die nu vervolgstappen willen zetten om zero emissie zones te implementeren, kunnen vanaf 1 mei een aanvraag indienen voor een vervolgproject. De voorkeur ligt deze ronde bij samenwerkingsprojecten tussen meerdere gemeenten, waarin concrete oplossingen worden geformuleerd voor de risicofactoren van het implementeren van zero emissie zones voor stadslogistiek. Voor deze ronde gelden grotendeels dezelfde voorwaarden als voor de eerste tranche. Projectaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en kunnen tot 31 juli 2020 worden ingediend. Meer informatie vindt u in de handreiking.

Het kan voorkomen dat meerdere gemeenten voorstellen indienen die thematisch verwant zijn. Daarom vragen wij u voor 15 mei een vooraanmelding te doen van het voornemen om een project in te dienen, via de SPES-relatiemanager Remco Hoogma (e-mail relatiemanager-spes@ce.nl of tel. 06-13728201). Met deze vooraanmelding vragen we u in een korte e-mail of telefonisch te laten weten waar het voorgenomen project over gaat, met welke gemeenten u hierover eventueel al contact heeft, en of er al (een) expert(s) bij betrokken zijn. Op deze manier stimuleert SPES de totstandkoming van thematische samenwerkingsprojecten.

Log in with your credentials

Forgot your details?