Uitkomsten (eerste) brainstorm handhaving en dynamisch ruimtegebruik

18 mei vond er op het Marine-terrein een ronde tafel plaats over handhaving in de stad door inzet van verschillende IOT (Internet of Things) oplossingen. Vaak wordt in de stad fout geparkeerd op laad- en losplekken. Dit frustreert de stadslogistiek en zorgt voor veel extra verplaatsingen en extra ritten (uitstoot). Tijdens de ronde tafel is besproken wat technisch kan qua handhaving en wat mogelijk en wenselijk is binnen gemeentelijk beleid. Het was een geanimeerde bijeenkomst, waarbij het heel nuttig was verschillende perspectieven en zienswijzen naast elkaar te leggen. Deze eerste bijeenkomst smaakt en vraagt naar meer. Besloten is om in een kleiner gezelschap de verschillende vraagstukken nader uit te werken.

Log in with your credentials

Forgot your details?