Update goedgekeurde projecten eerste ronde

SPES heeft de afgelopen periode weer een aantal nieuwe projectvoorstellen ontvangen waarvan er tot nu toe weer twee zijn goedgekeurd. Dit brengt het aantal gemeenten dat met ondersteuning van SPES stappen zet om zero emissie zones in te stellen op 36. 12 gemeenten zijn dit jaar gestart en 24 gemeenten in 2019. Het betreft 33 grotere gemeenten (G4 en G40) en 3 kleinere. Voorstellen die net voor de deadline van 31 mei zijn binnengekomen worden spoedig beoordeeld.

In onderstaand overzicht wordt kort ingegaan op de zaken waar de komende maanden in de twee nieuwe gemeenten aan gewerkt zal worden.

 Roosendaal De gemeente Roosendaal wil voor het einde van 2020 een actieplan voor zero emissie stadslogistiek opstellen. Daarvoor wil de gemeente inzicht in de goederenstromen, de stedelijke bereikbaarheid en de milieueffecten. Daarnaast gaat de gemeente verkennende gesprekken met stakeholders voeren.

 

 Enschede Gemeente Enschede werkt een voorkeursscenario uit ter voorbereiding op een raadsbesluit over zero emissie stadslogistiek eind 2020. Binnen dit voorkeursscenario wordt gekeken naar het huidige toegangsbeleid, lokale vigerende en flankerende maatregelen richting 2025, een uitwerking van de financiële raming voor het raadsbesluit en het in kaart brengen van de ambtelijke en bestuurlijke stappen voor het invoeren van de ZE-zone in 2025.

 

Log in with your credentials

Forgot your details?