Update goedgekeurde projecten eerste ronde

SPES heeft begin april opnieuw een aantal projectvoorstellen ontvangen en daarvan zijn er vier goedgekeurd. In onderstaand overzicht wordt voor deze vier voorstellen kort ingegaan op de zaken waarbij SPES de komende maanden de verschillende gemeenten zal ondersteunen.

Gemeente

Onderwerp

Breda

De gemeente Breda krijgt ondersteuning op de procesmatige kant (focus op draagvlak en duidelijkheid). Dit moet uitmonden in een uitvoeringsagenda stadslogistiek met handelsperspectief voor alle partijen. Onderdeel van de aanpak zijn een waardenvrije inventarisatie van de percepties over een zero emissie zone en stakeholdermanagement om partijen te betrekken.

Dordrecht

Dordrecht beoogt met een ondersteuningsproject een duidelijk punt op de horizon te formuleren (bijv. “uitstootvrije stadslogistiek/zone in 2025”). Er zal ook worden gewerkt aan een concrete routekaart en een stappenplan. Verder zullen er enkele initiatieven worden opgestart om zero emissie stadslogistiek te realiseren.

Zaanstad

De gemeente Zaanstad gaat inventariseren welke ambtelijke en bestuurlijk kaders en wensen er zijn voor een zero emissie zone. De bedoeling is daarbij ook om ondernemers een duidelijke stip aan de horizon te bieden. Verder gaat de gemeente Zaanstad logistieke informatie verzamelen en stakeholders enthousiasmeren o.a. middels het organiseren van een brede bijeenkomst.

9 straatjes – Amsterdam

Het SPES-project ‘9-straatjes’ gaat de gemeente helpen de impact te bepalen van uitstootvrije stadslogistiek op wijkniveau. Hiertoe worden onder andere logistieke stromen geïnventariseerd, enquêtes gehouden onder betrokkenen, bijeenkomsten georganiseerd om te verbinden en kennis te delen.

Log in with your credentials

Forgot your details?