Voorstellen eerste ronde ingediend, inschrijving voor tweede ronde geopend

De afgelopen weken was het voor gemeenten en experts weer mogelijk om nieuwe voorstellen voor
projecten in te dienen, om te werken richting een zero emissies zone voor stadslogistiek. Er zijn deze
periode maar liefst 15 voorstellen ingediend. SPES is verheugd over het aantal ingediende voorstellen en
de kwaliteit daarvan. Er is veel energie vrijgemaakt bij gemeenten om de verduurzaming van
stadslogistiek te versnellen. Dit is het geval bij zowel gemeenten die reeds actief zijn als bij gemeenten
waarvoor het onderwerp ZE-zone nog relatief nieuw is. SPES wil de genomen initiatieven graag
ondersteunen. Helaas moet SPES een keuze maken in welke voorstellen gehonoreerd worden. Vanwege
de goede kwaliteit van de voorstellen letten we daarbij vooral op cofinanciering en regionale
samenwerking. Ook voor de tweede ronde verwachten we meer voorstellen dan we kunnen honoreren.
Daarom verwachten we dat in de tweede ronde ook cofinanciering en regionale samenwerking een
belangrijke rol zullen spelen als beoordelingscriterium. We kijken er naar uit om een aantal gemeenten
weer extra ondersteuning te bieden bij het voorbereiden van de invoering van een emissievrije zone voor
stadslogistiek.

Log in with your credentials

Forgot your details?