Zero Emissie Stadslogistiek: van ambitie naar uitrol in 2016

Steeds meer partijen onderstrepen het belang van schone stadsdistributie, zo bewees 2015. Een mooie basis voor versnelde uitrol van elektrisch vervoer in 2016, zo stelt Susanne Balm in deze blog, ze is projectleider E-mobility & City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam.

Met het project E-mobility & City Logistics ondersteunt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) publieke en private organisaties in de ambitie naar zero emissie stadslogistiek.

Terugkijkend op het afgelopen jaar, was de start van dit project in 2015 perfect getimed want de zero emissie ambitie leeft als nooit te voren.

Terugblik 2015: jaar van ambities
2015 was het jaar dat:

Groei, maar traag
Er gebeurde veel in 2015, met name kijkend naar het aantal bijeenkomsten en ambitie-verklaringen. Het aantal geregistreerde elektrische bedrijfsvoertuigen groeide gelukkig ook, al gaat het traag. In oktober verscheen op de GDZES-website het bericht: ‘aantal bedrijfsvoertuigen verdubbeld sinds 2013′. Een positieve kop, maar helaas met maar weinig betekenis voor de echte ontwikkeling in de praktijk. Twee keer weinig, is immers nog steeds weinig en niet alle voertuigen zijn ook dagelijks op de weg te vinden. Zo bewezen ook de RVO-cijfers in november, waar een daling in het aantal elektrische bedrijfsvoertuigen van 1.522 naar 1.479 te zien was (bijna 3%), door export.

Vasthoudend enthousiasme in de praktijk
Tegelijkertijd heb ik het afgelopen jaar een vasthoudend enthousiasme en positieve ontwikkelingen in de praktijk gezien. Heineken breidt de elektrische vloot groots uit, na een succesvolle pilot. Koplopers bundelen krachten en schoon vervoer wordt steeds meer gestimuleerd via inkoop. Een mooi voorbeeld is het duurzame verhuisvervoer van Aad de Wit, Apollo en Deudekom voor de gemeente Amsterdam. Sligro zet niet alleen in op elektrisch rijden, maar ook op elektrisch koelen. PostNL en BubblePost zetten volop in op stadslogistiek met ‘light electric vehicles’. Dat stemt hoopvol voor het bereiken van de volgende innovatie fase van elektrisch stadsvervoer!

Frevue: update huidige stand van zaken
Het EU-project Frevue kwam in het najaar met een update van het ‘state-of-the-art’-rapport uit 2013, omdat de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar daar aanleiding toe gaven. Enkele conclusies uit het rapport: elektrisch vervoer is geschikt voor veel stadslogistieke diensten, de beperkte actieradius wordt steeds beter geaccepteerd (en ingepland), en het klein elektrisch vrachtvervoer lijkt de pilotfase ontgroeit. Weliswaar blijft de aanschafprijs hoog en een stimulerende rol van (lokale) overheden nodig, zo meldt het Frevue-rapport.

Voorbereiden op toekomst stadslogistiek
Helaas is het nog niet de directe business case die partijen over de streep trekt. De koplopers die nu investeren in elektrisch vervoer hebben een passie voor duurzaamheid of innovatie, zien de waarde van een groen imago, of zeggen voorbereid te willen zijn op een strenger wordend voertuigbeleid. De vraag die de laatste tijd door mijn hoofd gaat: wanneer zullen beleidsmakers klaar zijn voor de koplopers? Want met milieuzones die enkel bestelauto’s ouder dan 2000 weren, schiet de elektrisch vervoerder niks op. En, ook het effect op onze gezondheid moet nog bezien worden.

Standvastig, concreet en stimulerend beleid
De gemeente Amsterdam buigt zich in 2016 gelukkig ook over de mogelijkheid van meer autoluwe zones en voetgangersgebieden. In combinatie met consequente privileges voor schoon vrachtvervoer en een concreet en standvastig beleid tegenover vervuilende voertuigen, zal dit de zero emissie ambitie pas echt van papier naar praktijk brengen.

Wat zijn uw uitdagingen voor 2016 op het gebied van stadslogistiek?

Blog door: Susanne Balm, projectleider E-mobility & City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam
Bron: Logistiek.nl

0 Comments

Leave a reply

Log in with your credentials

Forgot your details?