Zero Emission Stadslogistiek

Eind 2014

Eind 2014 tekenden 54 partijen samen met voormalig Staatssecretaris Mansveld de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES). Naast de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken werd deze ondertekend door gemeenten, vervoerders, verladers, autofabrikanten, onderzoeksinstituten, en door verwante branche- en belangenorganisaties als BOVAG, EVO, TLN, Natuur & Milieu en Rai Vereniging. Deze partijen onderzoeken samen hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden. Het doel is om in 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren.

Samen onderzoeken en experimenteren

Want de vraag in de stad is om meer te transporteren met minder bewegingen en minder emissies. Deelnemers aan de Green Deal ZES testen niet alleen nieuwe praktische logistieke oplossingen uit, maar ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving. De Topsector Logistiek helpt bij het ontwikkelen van innovatieve stadslogistiek; het zou een mooi Nederlands exportproduct kunnen worden.

Living Labs

De deelnemers aan de GD ZES onderzoeken via zogeheten Living Labs (regionale pilots) diverse verbetermogelijkheden van het anders organiseren van het transport, het toepassen van nieuwe voertuigtechnologie tot het testen van innovatieve logistieke oplossingen. De overheden onderzoeken welke ruimte daarvoor gemaakt kan worden in beleid- en regelgeving. De oplossingen die werken en betaalbaar zijn, zullen vervolgens opgeschaald worden. Een aantal Living Labs is al opgestart en de ontwikkeling van nieuwe is in volle gang.

Log in with your credentials

Forgot your details?